Thor: Ragnarok

27 April 2017
4   0

Thor: Ragnarok ว่าด้วยเรื่องราวของ เทพเจ้าสายฟ้า ธอร์ ต้องเผชิญหน้ากับ ฮัลก์ ในศึกนักรบ และต้องช่วยเหลือผู้คนจากวายร้ายนาม เฮลา